La Ligne

De Le Ligne deur is eveneens sterk door de eenvoudige en heldere verdiept gevormde lijnstructuur. Ook hier zorgt de gevormde greep ervoor vorm en functie elkaar treffen.